SWT Meteo
Barometer
  

Barometer met Bosch BMP280 sensor
op Adafruit breakout.

Zie voor de aansluitingen de kop van de broncode.
Deze code kan ook gebruikt worden voor de
TI LaunchPad met een 2553.