RegTemp
   
PROJECT REGIO TEMPERATUUR STICHTSE VECHT

REGTEMP is een studie die beoogt het thermische stadsklimaat aan de noordwestelijke rand van de agglomeratie Utrecht in kaart te brengen, in het bijzonder de regio Maarssen (Stichtse Vecht). In de directe omgeving van Maarssenbroek en Maarssendorp worden daarvoor een aantal automatische temperatuurmeetstations geplaatst die live, via een WIFI verbinding worden uitgelezen.

Maarssenbroek is één van de warmste plekken van de agglomeratie Utrecht. De oorzaak is waarschijnlijk de stedelijke bebouwing. Dit komt in het bijzonder tot uiting tijdens zeer koud, vriezend weer.
Zelfs bij extreem strenge vorst als het ten oosten van de agglomeratie meer dan 20°C vriest wordt het in Maarssenbroek nauwelijks kouder dan -10°C. Dit komt onder meer doordat de agglomeratie veel warmte produceert en deze opgewarmde lucht wordt met een oostenwind
naar Maarssen gevoerd.

Dit verschijnsel treedt ook op bij warme zomerse dagen. Met een oostenwind wordt de warme lucht door de agglomeratie nog verder opgewarmd, voordat het Maarssenbroek bereikt.

Voorbeeld van stedelijke invloed op de temperatuur.

Op de 'false colour' foto zien we een groot deel van
Nederland onder de sneeuw.
De infrarood opname laat de temperaturen zien boven de sneeuw. Buiten het sneeuwdek zijn de temperaturen gefilterd en liggen hoger dan -5°C. De cirkels in het midden geven de locatie van de agglomeratie Utrecht aan. Binnen de stedelijke omgeving liggen de temperaturen hier rond de -5°C (rood), terwijl in de omgeving de temperaturen tot meer dan 5°C lager liggen (groen).
Hetzelfde zien we bij andere grote steden, zoals Amsterdam.
In Noord Holland en in de Flevopolders is zelfs nog strenge vorst aanwezig. Ook is goed te zien dat het boven
het IJsselmeerijs kouder is dan boven open water.

Om deze sterke opwarming beter in kaart te brengen is het de bedoeling een aantal weerstations te plaatsen rondom Maarssen en in de richting van Utrecht, die de temperatuursverschillen in kaart moetenen brengen. Een extra optie is om ook een station te plaatsen tussen Maarssen en Breukelen en wellicht ook in Maarssendorp.

Het project is meerjarig en het is de bedoeling om langdurige meetreeksen op te bouwen om trends duidelijk in beeld te krijgen onder diverse weersomstandigheden.
De meetgegevens zullen in bewerkte vorm worden gepresenteerd op de pagina's van SWT Meteo.

De thermische weerstations en de techniek voor de metingen, elektronica, hardware en software zijn op het ogenblik in ontwikkeling.