Raspberry Pi
 
Vanaf nummer  308 verschijnt er in PC-Active een serie artikels over de Raspberry PI.
 
 
Nummer 308 - Deel 0 - Inleiding
 
Nummer 309 - Deel 1 - Ter leering ende vermaeck